Point Smart Hydraulik 2019

Uppgradering från 2018

  • Artnr: PH18-02

Beskrivning av artikel

POINT smart Hydraulik 2019 är en komplett CAD applikation för framställning och redovisning av Hydraulikinstallationer. Programmet riktar sig i första hand mot hydraulikkonsulter, hydraulikkonstruktörer, hydraulikinstallatörer samt mot personer som kommer i kontakt med konstruktions- och allmän schemaritning för hydraulik- eller pneumatiksystem. För mer information, Klicka här!

För att uppgradera från POINT smart Hydraulik 2018 till 2019 behöver du ange ditt serienummer i övrig information genom att klicka på ”Lägg till mer information” när du anger adress osv. i butiken.